Na czym polegają egzekucje komornicze?

Na działania komornicze narażeni są przede wszystkim dłużnicy, którzy posiadają duże długi u swoich wierzycieli.  Nigdy nie zwiastują one nic dobrego, ponieważ jest to ostateczny krok w odzyskaniu należności przez wierzyciela. Proces egzekucji komorniczej może odbyć się tylko i wyłącznie w momencie, gdy komornik posiada specjalny dokument, jakim jest prawomocny tytuł wykonawczy. Warto wiedzieć również, że działania komornika są o wiele bardziej skutecznym narzędziem w ściąganiu długów niż na przykład usługi windykacyjne.

Egzekucje komornicze – przebieg

Działania komornika rozpoczynają się w momencie, gdy wierzyciel, chcąc ściągnąć dług od dłużnika, nie ma już innych narzędzi, aby tego dokonać. Sprawa trafia do sądu, który orzeka wystawienie dokumentu wykonalności, który uprawnia komornika do zajęcia mienia dłużnika. Następnym krokiem jest spisanie przez komornika całego majątku, jaki posiada dłużnik oraz jego wycenienie. W ostatnim kroku majątek zostaje spieniężony, a konkretna kwota oddana wierzycielowi. Egzekucje komornicze są ostatecznym i najbardziej skutecznym narzędziem odzyskiwania długów. Warto wiedzieć, że dłużnik jest poinformowany o całej sprawie już w momencie toczenia się procesu sądowego.

Co może zająć komornik?

Komornik, wchodząc do domu, nieruchomości czy biura dłużnika ma ściśle określoną listę rzeczy, którą może zająć. Ostateczną decyzję jednak o tym, co może zostać zajęte, podejmuje sąd wraz z wierzycielem – komornik jest jedynie organem wykonawczym. Prawo jasno mówi o tym, że nie wszystko, co znajduje się w posiadaniu dłużnika, może zostać zajęte. Przykładowo z egzekucji są wyłączone takie przedmioty jak: urządzenia domowe, pościel, ubrania, akcesoria naukowe, wyroby medyczne potrzebne na okres 3 miesięcy, żywność i opał konieczny do przeżycia 1 miesiąca, przedmioty do wykonywania pracy zarobkowej, określona liczba zwierząt gospodarskich. Co ciekawe komornik może zająć dłużnikowi daną część emerytury, renty czy wypłaty.